Ang Gugma sang Hangin

back_guimaras

(Message delivered during the Guimaras stop of Greenpeace Rainbow Warrior as part of “Balangaw: The Climate Justice Ship Tour. The Municipality of San Lorenzo and the Province of Guimaras were given the Seals of Climate Leadership for embracing renewable energy… Continue Reading

Krisis

img_7619-1.jpg

Ang krisis sa klima ay isang nakapaninirang epekto ng mas malalim pang mga suliranin ng lipunan – ang kasakiman ng iilan, pangangamkam ng likas na yaman at kalupaan, pagyurak sa karapatang pantao. Nangangailangang panumbalikin ang makatarunganang kapayapaan, pagkakapantay-pantay at dignidad… Continue Reading