Ang ginto at ang aso

Screengrab from ORO's official trailer at https://www.youtube.com/watch?v=6LWZUO3QxRQ

Screengrab from ORO’s official trailer at https://www.youtube.com/watch?v=6LWZUO3QxRQ

Isang repleksyon tungkol sa isyung pagkatay ng aso sa pelikulang ORO – MMFF 2016.

1. May punto ang PAWS.
2. May punto ang ORO.
3. Ngunit sa bawat isyu may mga konteksto.
4. Ang konteksto ng PAWS ay ang kanilang pananaw at ng umiiral na batas. Maaaring hindi “makatarungan” sa kanilang paningin ang “graphic scene”.
5. Ang konteksto ng ORO ay unang-una, ito ay pelikula; at kapantay nito ay ang kuwento at konteksto ng kuwento. Kasama nito ay ang konteksto ng teknikalidad sa loob ng pagsasapelikula. Ito ang mga kontekstong maaaring unawain rin ng mga manonood.
6. Pareho ang konteksto sa pangangalaga ng kalikasan at ang pagkakapantay-pantay na karapatang mamuhay ng mga nilalang lalung-lalo na ng mga tao at hayop.
7. Ngunit marapat na pag-isipan na ayon sa agham, ang tao ay hayop.
8. Sa magkaparehong konteksto ng PAWS at ng ORO, parehong buhay ng hayop ang pinag-uusapan, at parehong “pagkahalimaw”.
9. Sa pagkitil ng mga sa konteksto ng pelikula, ang pagkahalimaw ay tinatapatan ng paghanap ng katarungan.
10. Sa “pagpatay” sa aso, may lumulutang na paghahanap ng katarungan ng may-ari ngunit hindi ito ang pokus ng kuwento. Dahil ang pagkatay at pagkain sa aso ay isang “gawi” sa ibang lugar at kanayunan, ito ay isang hamon sa PAWS na palawakin ang kanilang kampanya at tingnang muli ang mga probisyon ng RA 8485.

Kung inamin na may katotohanang pinatay ang aso at naging bahagi ito ng pelikula, at may sapat na ebidensiya, maaari namang kasuhan ng PAWS ang mga gumawa ng ORO.

Sa pangkalahatan, may mga pamantayan sa pagpapanatili, pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalikasan, kasama na ang mga hayop at tao bilang hayop – kasama na rito ang katarungang pangkalikasan at karapatang pantao.

Panoorin ang pelikulang #ORO dahil sa mga unang bahagi nito, nag-uusap ang mga karakter habang naghahanda upang mangisda tungkol sa pangangalaga ng kalikasan at ang konteksto nito. Kilalanin din ang asong si Chichi.

Isang leksyon.

May punto ang PAWS. May punto ang ORO. Tingnang muli ang mga punto ng batas.

Ako mismo ay I support #Meatless meals kaya #LetsGoVegetarian unti-unti, sa mga nahihirapang mag-adjust.