Krisis

img_7619-1.jpg

Ang krisis sa klima ay isang nakapaninirang epekto ng mas malalim pang mga suliranin ng lipunan – ang kasakiman ng iilan, pangangamkam ng likas na yaman at kalupaan, pagyurak sa karapatang pantao. Nangangailangang panumbalikin ang makatarunganang kapayapaan, pagkakapantay-pantay at dignidad… Continue Reading