Ang Gugma sang Hangin

(Message delivered during the Guimaras stop of Greenpeace Rainbow Warrior as part of “Balangaw: The Climate Justice Ship Tour. The Municipality of San Lorenzo and the Province of Guimaras were given the Seals of Climate Leadership for embracing renewable energy projects and investments.)

Guimaras Governor Samuel T. Gumarin (2nd from the right) and San Lorenzo town councilor Jimmy O. Gajo (middle), in behalf of his wife Mayor Ninfa G. Gajo, receive their respective "Seal of Climate Governance" recognition from The Climate Reality Project Philippines manager Rodne R. Galicha (left) and Greenpeace Southeast Asia executive director Naderev M. Saño.

Guimaras Governor Samuel T. Gumarin (2nd from the right) and San Lorenzo town councilor Jimmy O. Gajo (middle), in behalf of his wife Mayor Ninfa G. Gajo, receive their respective “Seal of Climate Governance” recognition from The Climate Reality Project Philippines manager Rodne R. Galicha (left) and Greenpeace Southeast Asia executive director Naderev M. Saño. (Photo credit: Rexor Amancio/The Climate Reality Project Philippines)

Ang gugma daw hangin, gahatag kabuhi.

Ang gugma daw hangin, gapatugnaw sa kainit.

Ang gugma daw hangin, wala gid siya gahalin.

Daw ikaw, akon kabuhi, gapatugnaw sa akon gabagtik nga tagipusuon.

Daw ikaw, kun akon kinahanglan – yara ka gid.

Daw ikaw San Lorenzo, daw ikaw Guimaras.

Daw ikaw gid ya, ga’. Ikaw gid, ikaw gid ya.

Ang gugma, daw windmill, karon wala gapang-into – ang pagtiyog gapabakod, sa paghigugma nga tinuod, mahinatagon sa aton kinahanglanon.

Sa karon…

Indi na ta biyaan ni Dandansoy, si nanay may pambakal na papay, sa baybayon, sila ni Baleleng magkilitaay. Kag si Toyang ermitanya, sa kalipay, magasaot, si Boklan kag Barikuson maging masinadyahon.

Kag sa tanan, nga mga nagtambong: good morning, maayong aga!