Kagila-gilalas

Kagila-gilalas ang aking narinig, mga balahibo ko’y nanindig
Napakalaking puwang mula noong isang taon, walang kilos, patapon.
Sabi’y coal ay iiwanan, matapos ang tatlong buwan, niyakap, hinalikan
Noong Oktubre’y sa Quezon pinasinayaan.

At hehehe, hahaha, ngayong Hulyo’y barter na ng coal para sa atin.
Usapin ng climate change hindi nasambit, wala, zero wala ni katiting.
Clean coal, clean coal, I cannot! Alam mo, uling pa rin yan, uling!
Renewable energy, okay, sa last mile schools solar power pagaganahin.

Napakagandang pagkakataon sana, doon sa Madrid sa Espanya
Pandaigdigang usapan, panagutin ang dahilan ng krisis pangklima
Walang tao, walang kumausap, na sana’y pagbayarin at aayuda
Wala, wala, wala ,wala, kaya lalong umaaksyon ang masa.

Mula noon, hanggang ngayon, sa bibig laging drama
Mga polisiya, minamadali, inaariba
Patahimik, pailalim, mga bagong batas, sa mamamaya’y hindi patas
Mga bagong kawanihan, mas malalaking badyet ang ilalaan.

Uy, akala ko ay DDS meron, DDR ay magkakaroon rin pala
Department of Disaster Resilience, isa super na ahensya
Mga pondo, grants, badyet sa disaster ay iimbudohin
Ang Climate Change Commission ay maaaring higupin
Kilos tayo, ang naghihingalong institusyon ay sagipin

Pagmamahal sa kalikasan, siguro nga, taas-kamao
Matapos ang apat na taon, patuloy pa rin ang delubyo
Singhot ng karbon, singhot ng basurang gagawing enerhiya
Taliwas sa amibsyon, malayo sa ating hinuha

Sa Plant, Plant, Plant ay hindi pala mga puno
Ay mayroon nga palang NGP sa mga pulo
Ngunit may Build, Build, Build, everywhere
Mountains, trees, are still there?

Mitigasyon, adaptasyon, korporasyon
Komisyon, intensyon, karbon
Lulubog, lilitaw, lulubog, lulubog.
Pakiki-akma, pagbabawas, pagbangon.
Mamaya, tara na, sasagutin iyong tanong!