Resilient nga ba tayo?

Community-based participatory 3D mapping for disaster risk reduction and management. (Sibuyan Island, Romblon. March 2012. Photo by PhilNet.)

Community-based participatory 3D mapping for disaster risk reduction and management. (Sibuyan Island, Romblon. March 2012. Photo by PhilNet.)

Are we resilent? Oo, sa lebel ng pagkamatiisin, pagkamalikhain, katapangan, pagsama-sama. May kakayahan at kakayanan? Maaaring hindi, lalung-lalo na kung kulang sa pagkukunan, hindi maayos na kahandaan, at pangkalahatang pamamahala.

Ang resilience ay hindi lamang masusukat sa pagharap sa unos at pagbangon nito. Walang resiliency sa propaganda, walang resiliency na sa simula pa lang napakaraming fake news mula sa mga nasa poder. Walang resiliency kung hindi natuto sa karanasan, hindi tama ang kaalaman at hindi akma ang kahandaan, lalung-lalo na kung ang panganib ay malayo sa inaasahan. Simula pa lamang ng paghahanda at pagpaplano, naging bahagi ba ng mga ito ang mga mamamayan sa kalunsuran at kanayunan? Ngunit salamat sa mga scientists ng pamahalaan at akademya, sa civil society at peoples organizations, indigenous peoples communities at sa mga lokal na pamahalaan na patuloy na nagsasagawa ng tunay na mga pagkilos upang magkaroon ng resilent commnunities. Huwag gawing palusot ang konsepto ng politicized resiliency. Ngunit, kailangang pagbayarin at panagutin ang mga naging dahilan ng mga nagpalala sa delubyong dumating, dumarating at paparating.

For Filipinos, karanasan or experience is very important – naranasan, nararanasan at mararanasan – no matter what the terminology is. Understanding of and response to climate change is contextual in which language and communication play a significant role.

We are all aware that there are new phenomena affecting our ways of life, but the challenge remains for preparedness (kahandaan), recognition of experience (karanasan, lessons learned) and science (kaalaman, correct science).

Language and communication is crucial, Filipinos may already know the causes and effects of climate change but there’s a huge challenge to bring down the technicalities at the grassroots level.

 

#katumbalikwasan #resiliency
KA-sama ang lahat mula simula ng pagpaplano at paghahanda. Ang iba’y maaaring na-TUMBA, o matutumba, ang iba nama’y tumutulong sa pagBA-ngon upang mapanum-BALIK ang isang mas ligtas at masaganang buhay. Sabay-sabay ang pag-BALIKWAS sa gitna ng unos, sa pagharap sa anumang panganib, sa pag-IWAS sa mga kamalian ng nakaraan at WAKASAN ang kakulangan at kawalan ng pagkatuto sa karanasan nang may tamang kaalaman at akmang kahandaan.

Ito ang natutunan ko sa yumaong Konsehal Myke R. Magalang ng Macec Marinduque tungkol sa disaster risk reduction and management.