Krisis

img_7619-1.jpg

Ang krisis sa klima ay isang nakapaninirang epekto ng mas malalim pang mga suliranin ng lipunan – ang kasakiman ng iilan, pangangamkam ng likas na yaman at kalupaan, pagyurak sa karapatang pantao. Nangangailangang panumbalikin ang makatarunganang kapayapaan, pagkakapantay-pantay at dignidad… Continue Reading

Looking at DENR

img_3833-1.jpg

One of the best performing government agencies is the Department of Environment and Natural Resources (DENR). In fact, in just five months, DENR delivered beyond what was promised by President Rodrigo Duterte. Here is an advocate turned government executive who… Continue Reading